فروم ایرانی‌ - مقاله از ایران‌ - Iranian Forum
http://www.abadan.net/forum/

دزدی بانک
http://www.abadan.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=2
Page 1 of 1

Author:  abadan [ Mon Jul 22, 2013 6:06 am ]
Post subject:  دزدی بانک

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد
وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این :D بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم
سپس دزد اسلحه را….به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت
او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/